O szkole / Grupy pokazowe

Spośród uczestników zajęć instruktorzy Tito Dance Studio wyłaniają najbardziej utalentowane osoby, które zapraszane są do grup tanecznych w celu doskonalenia umiejętności i ćwiczenia bardziej zaawansowanych układów tanecznych. Wszystko po to, aby reprezentować TDS na zawodach tanecznych oraz występach przed publicznością.

 

Aktualnie działające na terenie TDS grupy pokazowe to:

1. CRAZY (młodsi, jazz)

Instruktor-choreograf: Małgorzata Burkacka

Grupa liczy ok. 10 małych tancerek w wieku 7-11 lat, które startują w wielorakich konkursach i pokazach tanecznych.


2. FLAWLESS (starsi, jazz)

Instruktor-choreograf: Małgorzata Burkacka

Układ zawiera styl modern jazz i jazz underground. W skład grupy wchodzi ok 10 ambitnych dziewcząt i jeden rodzynek, stanowiących godną reprezentację szkoły w konkursach i zawodach organizowanych na szczeblu ogólnopolskim, powiatowym i miejskim. 

3. NoGravitation Kids (dzieci, hip-hop) i NoGravitation (starsi, hip hop)

Instruktor-choreograf: Rafał „Tito” Kryla

Grupa pokazowa prowadzona przez samego założyciela i właściciela szkoły, Rafała „Tito” Krylę. W jej skład wchodzą uczestnicy zajęć w stylu hip-hop, funky i video clip. Są nimi zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Pod okiem trenera wytrwale rozwijają swoje umiejętności i poszerzają horyzonty taneczne. Reprezentują szkołę w konkursach, festiwalach i zawodach o różnym zasięgu, ale też wielokrotnie towarzyszą Rafałowi „Tito” Kryli w jego autorskich pokazach tanecznych. Spotkać można ich więc na przeróżnych imprezach.